Д-р Зафиров: Състоянието на болницата в Каварна е лошо, но това, че тя е пред фалит, е пресилено и не ни прави услуга

Финансовото състояние на Многопрофилната болница за активно лечение в Каварна остава лошо, но според новият управител д-р Християн Зафиров това, че лечебното заведение е пред фалит, е преувеличено. Той вижда светлина в края на тунела. Наследените дългове до някъде са намалели, а служителите са започнали да получават своите възнаграждения.

„Желанието ми е всичко да се нормализира, което ще е един труден период, предвид тези дългове, всичко да се нормализира и от там нататък да започнем да работим както трябва. Съобразно не само тези дългове, а и обстановката, в която се намираме в целия свят и конкретно в тук в областта и държавата, която също много утежнява нещата от финансова гледна точка”, заяви той.

Според д-р Зафиров здравното министерство трябва да време мерки и да премахне търговските дружества, които по думите му безкрайно много дърпат назад лечебните заведения. Той допълни, че макар и в лошо финансово състояние болницата в крайморския град е добре подготвена за нова вълна от коронавирус. Лечебното заведение вече разполага с респиратор, но не може да бъде използван, защото налице е кадровия проблем – няма лекари, които да обслужват апаратурата.  „Проблемът с кадрите е също толкова тежък като финансовия”, коментира той.

Според председателя на общинския съвет в крайморския град Йордан Стоянов в момента болницата не е в клинична смърт, но не е и извън опасност.

„Болницата в момента се бори все още за оцеляване, но се направиха редица подобрения, оптимизация на персонал, на разходите. Предстои и оптимизация на отоплението на самата сграда. Ще се намалят драстично разходите, свързани с издръжката на самото лечебно заведение, за да се самоиздържа и при личен разговор с управителя, той сподели с мен, че очаква да излезе на печалба, което ще донесе и допълнителни разходи в търговския данък”, коментира пред Добрич Онлайн той.

Изготвен е бил и доклад от Звеното за вътрешен одит на община Каварна, който показва как са били разходвани средствата. Той е предаден на прокуратурата.

„Докладът е извършен от звеното за вътрешен одит на община Каварна. Наредбата, която урежда отношенията между собственика – общинската администрация и нейните търговски дружества е от 1998 година и тя наистина не е синхронизирана с българското законодателност. Новото законодателство предвижда такива одитни доклади да се извършват всяка година. За съжаление това през годините не е правено и е изпуснат контрола на тези дружества”, каза още Стоянов.

В самия доклад е посочено, че като цяло в МБАЛ – Каварна не е създадена добра и адекватна организация и ред по отношение на разходването на бюджетните средства, като са допуснати редица нарушения по финансовата дисциплина и слабости в процеса на контрол на разходите.

„Изразени са и доста нарушения на тази финансова дисциплина, свързани с договори, които по-късно се установява, че по тях не е свършена работа, има едно нарушение, свързано с отпускане на служебен аванс на лице, което не се води на трудов договор в болничното заведение. По-късно става ясно, че този аванс нито е отчетен, нито е върнат, с което е нанесена вреда на бюджета, изразходване на служебно гориво, въпреки, че няма правни основания за това, договори за обществени поръчки, по които не е свършена работа, а са изплатени суми. Така че те са значителни и одитния доклад е изключително обемен, изключително професионално направен. Зад всяка една вреда, описана в доклада стоят документи и се вижда чистата картина за това какви са били действията на тогавашния управител. Този доклад не е само за периода, в който е управлявал д-р Тасков. Той е от 2016 година, но описаните вреди са изцяло в периода, в който той е управлявал. Аз не искам конкретно да обвинявам човека, но мениджмънта и политиката, която е водена на разходване на разходите, но в крайна сметка те са изпълнявани от управителя, така че основната вина за състоянието на болницата идва от там. Един проблем ако не се решава на момента, той става като снежна топка – води със себе си други. Един малък служебен аванс от 2 700 лева, излязъл от бюджета на болницата, означава, че не са платени заплати на двама доктори и по този начин за съжаление е напуснал персонал заради некоректно отношение”, допълни председателят на ОбС – Каварна Йордан Стоянов.

По инициатива на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева са изготвени такива доклади и за другото търговско дружество „Каварна ЕООД”, което стопанисва общинския хотел и автогарата, който също е вкаран в прокуратурата. Там нарушенията са свързани с отчитането на приходите и разходите. Предстои прокуратурата да се изкаже по двата случая.