България е втора в Европейския съюз по дял на новородени извънбрачни деца

България заема второто място сред страните членки на Европейския съюз по дял на новородени извънбрачни деца. Това сочат данни от анализ на „Евростат”.

Делът на родените извън брак деца у нас е 59%. Повече такива бебета има само във Франция (60%), а най-малко са те в Гърция (9%), Хърватия (19%) и Кипър (19%).

У нас децата, чиито родители не са си казали официално „Да”, е нараснал близо шест пъти за последните 30 години, отчитат от „Евростат”.

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) у нас през 2016 г. са родени общо около 65 000 деца, като от тях 38 440 са родени извън брак.

Най-висок е делът на извънбрачните раждания в областите Видин и Враца – близо 75% от всички новородени, а най-нисък – в Кърджали (около 38%).

Тенденцията за извънбрачни раждания у нас се запазва през последните няколко години, като техният брой варира от 40 000 през 2010 г. до 38 000 през 2015 и 2016 г.

Делът на живите раждания извън брака остава относително стабилен между 2000 г. и 2016 г. в някои страни от Северна Европа, особено в Швеция, Финландия, Дания, Ирландия и Великобритания. А в съседните ни страни той е както следва: Румъния – 31%, Сърбия – 26%, Македония – 12% и в Турция – около 3%.

Средният показател за извънбрачни раждания в страните на ЕС е около 35%, като през 2016 г. са били регистрирани около 5 милиона новородени деца.

Раждаемостта у нас спада драстично през последните няколко десетилетия, като пик на ражданията, според НСИ, е регистриран през 1920 г. и 1950 г. Тогава на бял свят са се появявали по около 180 000 деца.

Източник: Нова тв