39 000 кв. м. зелени площи са третирани срещу кърлежи в Каварна

Male mite (Dermacentor marginatus) sits on a green young grass. Macro footage.

На 30 април беше извършена първа дезакаризационна обработка на тревните площи, предназначени за широко обществено ползване в  гр. Каварна, съобщават от Общинската администрация.

Срещу кърлежи бяха третирани общо 39 000 кв.м. зелени площи, включващи всички паркове в града, прилежащите терени на Спортна зала „Олимпиада” и жилищните блокове „Витоша” и „Карвуна”,  както и Детска ясла „Щастливо детство”.

В района на обработените терени са поставени информационни табели, указващи  използвания биоцид и карантинния му срок.