13 065 животновъди получиха 22 млн. лв. по de minimis

ДФ „Земеделие“ e изплати. близо 22 млн. лева (21 758 786) на 13 065 животновъди по помощта de minimis. Субсидии са получили земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, съобщиха от Фонда. Периодът, в който фермерите можеха да кандидатстват по схемата продължи от 11 до 24 август.

Ставките за подпомагане са:

  • 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;
  • 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 20 лв. от 51-то животно за млечни крави;
  • 20 лв. за млечни крави в планински райони;
  • 40 лв. до 50-то животно, вкл. и 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;
  • 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
  • 80 лв. за биволи;
  • 15 лв. до 200-то животно, вкл. и 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
  • 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
  • 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони;

Целта на извънредната помощ е да се подкрепят животновъдите, които търпят загуби заради сушата и негативното влияние на пандемията от коронавирус (COVID-19). Общият размер на средствата по схемата de minimis, която един земеделски стопанин или предприятие може да получи е до левовата равностойност на 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.

Останалите земеделски стопани ще получат субсидиите си след приключване на допълнителните административни проверки.