В Каварна представят възможностите за финансиране с евросредства и електронно кандидатстване

SONY DSC

Информационно събитие „Възможности за финансиране с европейски средства и електронно кандидатстване“ организира в Каварна Областният информационен център.
Покана да присъстват на събитието е отправена към представители на Общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии.

Събитието ще се проведе на 17 април (вторник) от 16 часа в залата на Община Каварна, след редовното заседание на Общинския съвет.

По време на информационната среща ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване по оперативните и транснационални програми, както и Програмата за развитие на селските райони за 2018 година. Ще бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020). Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.