Свободни работни места в Каварна на 9 септември

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Стопанско управление и администрация –комбинирани програми (продавач-консултант) 5

Пазач, Образование –  Средно 1

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Помощник-възпитател, Образование –  Средно 1

Личен асистент, Образование –  Средно (личен асистент) 9

Водач, селскостопански машини, Образование –  Средно 1

Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводи, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 1

Водач, селскостопански машини, Образование –  Средно / Растениевъдство и животновъдство (механизатор) 1

Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 1

Счетоводител, Образование –  Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводсто и контрол)  1

Учител спортна подготовка, Образование –  Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител ФВС) 1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) , Образование – Висше / Подготовка на начални учители (НУП)  2

Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 2

Месач, Образование –  Средно,Основно 2

Образователен медиатор, Образование –  Средно  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование –  Висше / Химия  1

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (Продавач – консултант) 1

Общ работник, промишлеността, Образование –  Основно 2

Отговорник, спомагателни дейности, Образование –  Средно 1

Младши специалист, Образование –  Средно  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование –  Висше / Чужди езици и филологии (АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ) 1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование –  Висше / Чужди езици и филологии (РУСКИ ЕЗИК)  1

Гладач, ютия, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,обувки и кожи (шивашки дейности – гладач) 3

Касиер, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (касиер) 2

Зареждач, материали и полуфабрикати 5

Пекар, Образование –  Основно,Средно / Хранителни технологии 2

Чистач, производствени помещения, Образование –  Основно 2

Учител, чужд език в начален етап на основното образование , Образование –  Висше / Чужди езици и филологии (МАГИСТЪР АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) 1