Свободни работни места в Каварна на 7 февруари

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Работник, ферма за аквакултури, Образование – Средно 2

Камериер/камериерка,Образование –  Средно 7

Пазач-портиер, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 1

Организатор, пътнически транспорт, Образование – Висше / Транспорт, корабоплаване и авиация (транспорт) 1

Озеленител, Образование –  Средно / Растениевъдство и животновъдство (растениевъд, озеленител)    5

Готвач, Образование –  Средно 3

Работник, кухня, Образование –  Средно 3

Сервитьор, Образование –  Средно 3

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование –  Средно 1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)    3

Касиер, Образование –  Средно 1

Транжор, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Чистач/ Хигиенист, Образование –  Средно 1

Техник, електрически системи, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник)