Свободни работни места в Каварна на 6 януари

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Образователен медиатор, Образование –  Средно    1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование -Висше / Подготовка на начални учители (БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР)      1

Домашен санитар, Образование – Средно (личен асистент) 1

Шивач, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)       4

Чистач/ Хигиенист, Образование – Средно 1

Личен асистент, Образование – Средно 3