Свободни работни места в Каварна на 31 август

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна
183 Камериер/камериерка Средно 1
220 Механик, промишлено оборудване Средно 2
218 Камериер/камериерка Средно 3
215 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно 1
206 Огняр Средно 1
211 Машинен оператор, производство на захарни изделия Основно 5
209 Машинен оператор, шиене на тапицерия Средно 1
210 Тапицер Средно 1
202 Продавач-консултант Средно 1
163 Пазач-портиер Средно 1
147 Социален работник Висше (СОЦИАЛНИ ДЕЙ/ТИ; СЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА; ХУМАНИТАРНИ НАУКИ.) Word Exel Internet ел. поща. 1
197 Работник, озеленяване Основно 2
162 Електротехник, поддръжка на сгради Средно / Електротехника и енергетика (ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ.) 1
196 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
155 Учител, детска градина Висше / Подготовка на детски учители Word Exel Internet ел. поща. 1
146 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (ПЕДАГОГИЧЕСКО) Word Exel Internet ел. поща. 1
160 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети ( ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА) Word Exel Internet ел. поща. 1
159 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ) Word Exel Internet електронни таблици. 1
113 Лекар Висше / Медицина Word, Excel 6
164 Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки Основно 1