Свободни работни места в Каварна на 18 март

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна
Гладач, преса (ръчно), Образование –  Основно     2
Камериер/камериерка, Образование –  Средно       4
Администратор, хотел, Образование –  Средно, Английски, Румънски        2
Сервитьор, Образование –  Средно 1
Помощник-готвач, Образование –  Средно 2
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
Рибар, крайбрежни води, Образование –  Средно (рибар) 2
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
Готвач, Образование –  Средно 2
Работник, кухня, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 1
Отговорник, търговска зала ресторантьорство и кетеринг (ОТЗ), Професионална квалификация / Хотелиерство, Английски език
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1
Готвач, Образование –  Средно 2
Общ работник, Образование –  Основно 4
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2
Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 4
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 5
Сервитьор, Образование –  Средно, Английски 4
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 1
Работник, озеленяване 3
Готвач, Образование –  Средно 10
Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 8
Портиер, Образование –  Средно 4
Заварчик 1
Машинен оператор, пералня/перачница, Образование –  Основно 2
Сервитьор 3
Работник, кухня, Образование –  Основно 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование –  Средно    2
Електромонтьор, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор) 1
Чистач/ Хигиенист, Образование –  Средно 4
Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 1
Техник, електрически системи, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник) 1
Шивач, Образование –  Средно 1
Камериер/камериерка, Образование – Средно 1
Сервитьор, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1
Пазач, Образование –  Основно 1
Отговорник, търговска зала, Образование –  Средно 1
Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование –  Основно 2
Камериер/камериерка, Образование – Средно 4
Сезонен работник, земеделието, Образование –  Основно 3
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 4
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 6
Продавач-консултант, Образование –  Средно 1
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 5
Продавач-консултант, Образование –  Средно 1
Работник, кухня, Образование –  Средно 2
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 8
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 4
Работник, поддръжка, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник ) 1
Работник, озеленяване, Образование –  Средно 2
Отговорник, търговска зала, Образование –  Средно 1
Камериер/камериерка  6