Свободни работни места в Каварна на 15 юни

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна
135 Градинар Средно 7
140 Помощник, кухня (без домашен) Средно 10
137 Готвач Средно 10
139 Работник, озеленяване Основно 5
136 Помощник-готвач Средно 1
113 Лекар Висше / Медицина Word, Excel 6
130 Майстор, производство на тестени изделия Средно 2
134 Пазач, невъоръжена охрана Средно 9
143 Сервитьор Средно 1
138 Сервитьор Средно 3
149 Готвач Средно 5
132 Продавач-консултант Средно 1
57 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
63 Администратор, хотел Средно Английски 1
144 Работник, сезонен Основно 4
145 Камериер/камериерка, хотел 4
147 Камериер/камериерка Средно 5
60 Машинен оператор, пералня/перачница Основно 4
151 Помощник-готвач Средно 4
150 Завеждащ, административна служба Средно 1
142 Камериер/камериерка, хотел Средно 5
148 Специалист Висше Английски Банкови системи 1
131 Готвач Средно 1
146 Помощник-възпитател Средно 1
108 Счетоводител Висше / Икономически науки (СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ) 1
37 Сервитьор Основно Английски word, exel. 2
97 Кметски наместник, община Средно Word Exel Internet ел. поща. 1
115 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи Word, Excel 10
105 Работник, кухня Без образование 1
116 Акушерка Висше / Здравни грижи (Акушерка) Word, Excel 5
102 Общ работник Основно 1
103 Общ работник Без образование 2
105 Камериер/камериерка Средно 2
106 Сервитьор Средно 2
110 Барман Средно 1
133 Продавач, разносна търговия Средно 1
101 Камериер/камериерка Основно 12
109 Общ работник, строителство на сгради Средно 10
129 Готвач Средно 1
123 Готвач Средно 2
125 Камериер/камериерка Средно 2
120 Камериер/камериерка Средно 4
121 Готвач Средно 4
119 Градинар Средно 2
118 Сервитьор Средно 1
111 Работник, поддръжка на сгради Средно 1