Свободни работни места в Каварна на 13 май

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна
Сервитьор, Образование –  Средно 1
Отговорник, търговска зала, Образование –  Средно 1
Администратор, хотел, Образование –  Средно (администратор)  2
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2
Работник, кухня, Образование –  Средно 4
Работник, кухня, Образование –  Средно 3
Сервитьор, Образование –  Средно (сервитьор) 3
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 1
Сервитьор, Образование –  Средно (сервитьор) 1
Камериер/камериерка Средно 2
Сервитьор, Образование –  Средно 2
Работник, озеленяване Средно 2
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 3
Администратор, хотел, Образование –  Средно 2
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 3
Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 5
Механик, промишлено оборудване, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор) 1
Сервитьор, Образование –  Средно 1
Сервитьор, Образование –  Средно 14
Работник, животновъд, Образование –  Средно 1
Общ работник, Образование –  Средно 4
Продавач, павилион , Образование – Средно 1
Охранител, Образование –  Средно (охранител) 2
Продавач-консултант, Образование –  Средно 1
Работник, кухня, Образование –  Средно 4
Пазач, Образование –  Средно 1
Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование –  Средно 2
Готвач, Образование –  Средно 4
Администратор, хотел, Образование –  Средно  1
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 8
Сервитьор, Образование –  Средно 1
Консултант (промотьор), продажби, Образование –  Средно 4
Гладач, ютия, Образование –  Средно 2
Общ работник, Образование –  Средно 1
Сезонен работник, промишлено производство, Образование –  Начално 4
Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 3
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 3
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 4
Продавач-консултант, Образование –  Средно 1
Отговорник, търговска зала, Образование –  Средно 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 8
Електромонтьор, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор) 1
Заварчик 1
Сервитьор 1
Шивач, Образование –  Средно 1
Помощник-готвач, Образование –  Средно 3
Пазач, невъоръжена охрана, Образование –  Средно 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 2
Работник, кухня, Образование –  Основно 1
Машинен оператор, пералня/перачница, Образование –  Основно 2
Администратор, хотел, Образование –  Средно  1
Готвач, Образование –  Средно 1
Общ работник, Образование –  Основно 2
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 1
Сервитьор, Образование –  Средно (сервитьор) Руски, Английски 3
Рибар, крайбрежни води, Образование –  Средно (рибар) 1
Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 2
Сервитьор, Образование –  Средно (сервитьор)  2
Шлосер, Образование –  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
Помощник-готвач, Образование –  Средно 2
Заварчик, Образование –  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1
Портиер, Образование –  Средно 2
Готвач, Образование –  Средно 1