Свободни работни места в Каварна на 10 май

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Сезонен работник, земеделието, Образование – Средно  2

Работник, сезонен , Образование – Средно  10

Работник, сезонен, Образование – Средно  4

Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  4

Камериер/камериерка, Образование – Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   6

Камериер/камериерка, Образование – Средно (камериер)  2

Работник, сезонен, Образование – Средно  3

Работник, сезонен, Образование – Средно  1

Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  3

Шофьор, автобус, Образование – Средно / Транспортни  услуги (шофьор на автобус)  1

Работник, лента, Образование – Средно  15

Работник, овощна градина, Образование – Средно  6

Работник, ферма за аквакултури , Образование – Средно  5

Готвач , Образование – Средно  9

Техник, електрически системи, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (ел техник – слаботоков)                                                                                       1

Камериер/камериерка, Образование – Средно  5

Продавач-консултант, Образование – Средно  1

Камериер/камериерка, Образование – Средно  2

Сервитьор, Образование – Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг   3

Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  2

Работник, сезонен, Образование – Средно  2

Технически ръководител, строителство, Образование – Средно / Строителство (геодезия и картография),Висше /   1

Работник, сезонен, Образование – Средно  3

Общ работник, Образование – Средно  1

Продавач-консултант, Образование – Средно  1

Сезонен работник, земеделието  4

Камериер/камериерка, Образование – Средно (камериер)  1

Камериер/камериерка, Образование – Средно (камериер)  1

Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование –         Висше / Педагогика на обучението по георграфия           1