Стартират консултации с граждани във връзка с кампания за изчисляване на прогнозна пенсия

Във връзка с прилагане на Закона за изменение и допълнение на КСО от 7-ми май 2019 г. стартират консултации с граждани, във връзка с кампанията за изчисляване на прогнозна пенсия.

Желаещите да се възползват от предлаганата услуга следва да представят:
1.Документ за самоличност
2.Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 1982г. – до 1996г.)
3.Да заявят (да разполагат с предварителна информация) за общия си трудов стаж към 31.12.1996г.

Консултациите на гражданите от област Добрич ще се осъществяват от мобилен екип от служители на териториалното поделение, съгласно приложен график:

Община Каварна-10, 20, 29 май 2019г. – от 9.00ч. до 15.00ч.
Офис на ТП ул. „Добротица“ №31

Услугата е достъпна в сайта на НОИ – www.noi.bg с ПИК код, издаден от НОИ.