Представят актуалните мерки по Програмата за морско дело и рибарство в Балчик

SONY DSC
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съвместно с Областния информационен център – Добрич организират информационно събитие, в което ще бъдат представени актуалните мерки за 2019 г.

Събитието ще се проведе на 12 март (вторник), от 14:30 часа, в залата на комплекс „Мелницата“, гр. Балчик

По време на срещата ще бъдат разяснени целите, финансовите параметри, допустимите кандидати, дейности и разходи, критериите за оценка и изискуемите документи при кандидатстване по актуалните в момента процедури по програмата.

Присъстващите ще имат възможноста да получат разяснения и да зададат своите конкретни въпроси относно представените мерки.

Участието в информационното събитие е безплатно.