Около 60 % от предложенията на каварненци са включени в Бюджет 2019

Около 60 % от всички предложения, направени от жителите на Каварна по време на инициативата „Каварненци предлагат, кмета изпълнява” и след като проектобюджетът бе качен на сайта на Общината са включени в Бюджет 2019.

„Имаме огромно желание да включим всички предложения, но това е невъзможно, защото реализирането им изисква изключително голям финансов ресурс”, заяви кметът Нина Ставрева.

Припомняме, че на провело се вчера заседание на Общински съвет – Каварна единодушно бе приет проектът за бюджет на Общината за 2019 година. Неговата обща рамка е 16 170 000 лв.

„Предизвикателството, което стои пред нас е ние да покажем, че действително сме предложили вниманието на каварненци един реален и изпълним бюджет, така че голямата работа тепърва предстои”, заяви кметът на Община Каварна.

Тя сподели, че онова, което най-много вълнува хората е списъкът с капиталови разходи. Тази година стойността на капиталовата програма на Община Каварна е 8 200 000 лв. Целевите средства, предоставени от държавния бюджет са 630 хил. лв., а 1 100 000 лв. са собствените средства. Остатъкът до 8 200 000 са средствата, с които ще  бъдат стартирани дейностите по трите големи инфраструктурни проекта на община Каварна – 13-те км общинска пътна мрежа, улица Сава Ганчев, една улица 1 200 м в с. Божурец и водопроводна мрежа в 4 населени места в общината – Българево, Видно, Белгун и Септемврийци.

„Най-големият успех ще бъде да се поздравим със 100% изпълнение на този бюджет, но най-голямото предизвикателство тук е изпълнението на капиталова програма на общината, ресурсът ни никак не е малък и всички обекти вътре са свързани с инфраструктурата, а това е темата, която най-много вълнува жителите на общината”, сподели Ставрева.

В рамките на Бюджет 2019 са предвидени средства  за ремонти в детските градини и училищата, частична рехабилитация на улична мрежа, изграждане на пътни настилки и други. 400 000 лв. е финансовият ресурс, който ще бъде осигурен за подпомагане дейността на многопрофилната болница, в която вече 3 години се провеждат профилактични прегледи за национално значими заболявания, над 800 души напълно безплатно са минали прегледи през изминалата година, през 2019-а те ще продължат.

Бюджет 2019 е реален и изпълним и съобразен с желанията на хората, каза в заключение Нина Ставрева – кмет на Община Каварна.