Община Каварна проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2019г.

Кметът на Община Каварна Нина Ставрева днес представи проекта за бюджет с приходите, разходите и капиталовата програма за 2019-та година.

В общественото обсъждане участие взеха граждани, представители на различни институции, общински съветници и журналисти.

Прогнозният размер на проектобюджета за 2019 г. е близо 16,2 млн. лв. Благодарение на спечеленото европейско финансиране от Община Каварна към общия бюджет ще се добавят още 6,5 млн. лв. за осъществяване на важни инфраструктурни проекти на територията на общината, както и 2 млн. лв. по други програми, финансирани от ЕС.

За съставянето на бюджет 2019г. гражданите на Каварна взеха активно участие чрез инициативата „Каварненци предлагат, кметът изпълнява“, която се проведе в края на миналата година.

През 2019-та година общинското ръководство ще продължава изпълнението на следните приоритети: развитие на община Каварна като целогодишна туристическа дестинация, развитие на инфраструктурата, околна среда и екология, образование, здравеопазване, социална сфера, спорт, култура и младежки дейности, развитие на централната градска част и морската зона, малките населени места.

Бюджетът за тази година е по-голям с 1,2 млн. лв. в сравнение с 2018-та година. Приоритети в работата на общинската администрация остава подобряването на здравния статус на социално-уязвими групи. 400 хил. лв. са предвидени за подпомагане на  многопрофилната болница в Каварна.
Продължава социалната дейност за поемане на разходите за посещение на детска градина и ясла. И през тази година родителите месечно ще плащат само по 2 лв. на дете.

Продължава тенденцията за заделяне на значителни средства за спорт и култура, като целта е да продължат и да се развият традиционните за Каварна спортни и културни събития. За тези дейности в бюджета са предвидени около 600 хил. лв.
Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура, чиято цел е не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.

Проектът за бюджета е публикуван на интернет страницата на Общината.