Община Каварна продължава да търси варианти за обезщетение на хиляди собственици на земя

Съветниците на Каварна възложиха на Общината да разработи Интегриран план за управление на защитените зони, чрез който да се овъзмездят собствениците на имоти в Натура 2000. Решението беше взето по настояване на инициативния комитет „За Туризма на Калиакра“. Припомняме, че преди 2 години, заради масови протести планът, възложен на Института по биоразнообразие беше спрян от Министерството на околната среда и водите.
В началото на т.г. ОбС Каварна взема решение планът да се довърши, но еко министерството вече е прекратило договора с Института. Остава вариантът Общината сама да възложи поръчката на експерти.
След двучасови дебати, съветниците се обединиха около идеята МОСВ да възложи на Община Каварна изработването на Интегрирания план, като й преотстъпи авторските права на досегашните разработки и спомогне за привличане на специалисти.