Община Каварна иска одобряване на кредит от близо 10 000 000 лева за ремонт на една улица

Община Каварна организира обществено обсъждане на 16 септември, петък, относно намерението си да изтегли дългосрочен заем от 9 600 000 лева за ремонта на ул. „Черноморска“ в града. За сравнение през 2021 година Община Добрич изтегли заем от 10 000 000 лева за ремонта на 69 улици в областния център.

Жителите на Община Каварна са поканени да участват в Обществено обсъждане в края на тази седмица, на което да се представи идеята на местната власт за намиране на средства за ремонт на важна за града и туризма улица. Проектът предвижда реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“, която безспорно е връзката на града с морската му зона. Моментното състояние на улицата и тротоарите е лошо – асфалтът е в кръпки, дупки, а на места дори липсва. Целта на Община Каварна чрез реализирането на този проект е да се подобри  в дългосрочен план обликът на градската среда и да се повиши потенциалът за развитие на туризма, който е водещ сектор в региона.

В поканата за общественото обсъждане на дълга от Община Каварна признават, че не са налични средства за рехабилитацията и реконструкцията на ул. „Черноморска“ и затова се налага изтеглянето на дългосрочен заем от 9 600 000 лева за финансирането му. От Община Каварна още казват, че  „важен показател, който е индикатор за финансовото състояние и дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно планирани и бюджетно разчетени, така че да не са в противоречие с фискалното правило по чл.32, ал.1 и ал.2 от ЗПФ“.

Компрометираното състояние на уличната градска мрежа след реализирането на проекта за подновяване на водопроводната мрежа в Добрич провокира Общината също да поиска дългосрочен заем, който да бъде гласуван от общинските съветници. На 29 юни 2021 година те одобриха подобен кредит за сумата от 10 000 000 лева, но за ремонта не на една, а на 69 улици в града.