Нина Ставрева: Бюджет 2019 е балансиран и съобразен с желанията на каварненци

Как бихте определили Бюджет 2019?

Балансиран, съобразен с желанията на каварненци и не лесно изпълним. Рамката на проекта на бюджет, който предлагаме е 16 169 578 лв. Ние правим това предложение, след ясно направени разчети, анализи, очаквани приходи и на базата на тях сме калкулирали и разходите. Това е един бюджет с много предизвикателства, който, уверена съм, ще бъде изпълнен.

Как премина публичното обсъждане на проект за бюджет 2019?

Публичното обсъждане, което се проведе на 15 януари мина изключително добре. Много се радвам, че хората, които присъстваха в залата бяха активни. В края на миналата година направихме една инициатива „Каварненци предлагат, кметът изпълнява” , по време на тази инициатива дойдоха много хубави предложения, разбира се, в голямата си част те касаят инфраструктурата на града. В двуседмичния срок, с който разполагаха каварненци след публикуването на проекта на бюджета в сайта на Общината също бяха входирани много предложения, които аз споделих и на самото публично обсъждане . Всички направени предложения са разгледани, обобщени и подредени приоритетно. Поехме ангажимент авторите на онези предложения, които не бъдат включени в бюджет 2019 да получат нашия обоснован отговор, защо не са включени и кога това, което е предложено би могло да се случи най-скоро.

Какви бяха най-често задаваните въпроси, искания и предложения от гражданите?

Получихме наистина интересни предложения – 27 на брой. Една тема, която обсъждаме от близо година вече дойде официално входирана от инициативен комитет. Става въпрос за превръщането на местността „Долината на авлигите” в пешеходна зона, приятна за разходки. Получихме предложения от всички детски градини в Каварна, които имат нужда от ремонти на вътрешните си дворове и такива, свързани с уличната мрежа. Управителят на медицинския център на Каварна отправи предложение за капиталов трансфер в размер на 70 хил. лв. за закупуване на рентгенов апарат с 3D технология, с който се извършват панорамни или секторни снимки на зъби, горна и долна челюст и синуси. Арх. Добромир Червенков предложи облагородяване на една част на града. Получихме още много предложения и идеи, което ме радва изключително много, защото това показва ангажираност и ясна позиция, че това което се случва в града, вълнува гражданите. Разбира се няма да можем да изпълним всички желания, защото когато направихме една груба сметка на всички направени предложения, включително от кметовете и кметските наместници на всички населени места в общината се оказа, че необходимият финансов ресурс за изпълнение на дейностите е почти колкото бюджета за 2019 година. Онова, което хората поставят като основен проблем е инфраструктурата, хората искат е да карат колите си по-хубави пътища, уличното осветление да работи ефективно, да няма безстопанствени кучета, да има една приятна градска среда, в която човек да се чувства спокоен, усмихнат и горд, че е каварненец.

Какви са акцентите в проекта за бюджет за 2019 година?

Това, което трябва да отбележим за бюджета тази година е увеличената обща изравнителна субсидия. Тя беше под 200 хил. лв. през последните 3 години. През 2019-та общината получава 338 500 лв., имаме и увеличение по отношение на целевата субсидия за капиталови разходи. Миналата година тя беше 555 хил. лв., сега е 630 хил. лв. В капиталовата програма тази година сме включили обекти, по които ще се извършват вече реални дейности – трите големи инфраструктурни проекта с европейско финансиране. Предвижда се проект за ремонт на улиците „Черноморска” и „Гларус”, това са двете улици, които водят към морска зона и от морска зона към града. Пътят в посока морето – Каварна се нуждае от спешна рехабилитация, така че ще стартираме със проектиране и ще търсим финансиране за изграждане. По желание на жители на Каварна стартираха дейностите по изграждане на водопровод, канализация и улична мрежа по улиците „Райко Даскалов”, „Цар Калоян”, „Освобождение”, „Марица”, „Струма”, „Дончо Стойков” и „Козлодуй”, за които през изминалата година подготвихме проектна документация. Предвиждаме и ремонти по сградите на кметствата в населените места и още много други.

По кои функции се предвиждат най-много средства?

Функцията с най-голям относителен дял в бюджета е „Образование”, там са над 6 млн. лв. за тази година, което е 37, 11% от общия бюджет. По отношение на функция „Здравеопазване” освен средствата, които държавата предоставя, онова, което предвиждаме като субсидия са 400 хил. лв. в подкрепа на многопрофилната болница в Каварна, защото нейното съществуване и функциониране е изключително важно за всички каварненци. Направили сме предложения и за субсидии за всички читалища на територията на общината, най-голямата е тази за читалище „Съгласие 1890”, в размер на 60 хил. лв. и за читалищата в Септемврийци, Българево и Селце сме предвидили по 2 хил. лв., на останалите са разпределени по-малки суми.

Какво предвижда бюджет 2019 в сферата на културата?

280 хил. лв. е предложението ни за обезпечаване на културния календар в града като абсолютно всички събития, които се провеждат в Каварна традиционно са включени в него. Най-големите ни събития – събора „С България в сърцето”, който ще бъде през месец май, посрещането на пъвроюлското слънце, БГ Поп и Рок сцена, Огнена фиеста „Чиракман”, „Рибен и миден фест”, Фестивал „Страваганца”, Дни на руската култура, Театралният фестивал, който също е емблематичен за Каварна, празникът на града – 6 май, ромският празник, Лазаровден, Великден, Националният празник на България ще бъдат отбелязани и тази година. В крайна сметка е много важно мъничките дечица от детските градини и от началния курс да виждат всичко това, защото точно така се предават традиции и се съхранява български дух. Всяка една дата, която носи в себе си традициите, бита и културата ще се отбележи в Каварна през тази година, ние сме ги заложили в културния календар.

На каква стойност е капиталовата програма и какво предвижда?

Капиталовата програма е на стойност 8 239 067 лв., защото вътре са включени трите големи проекта с авансовите си плащания, общинската пътна мрежа, уличната мрежа и водопроводната мрежа в населени места в община Каварна. Предвижда се аварийно укрепване на подпорната стена на плаж Каварна, където вече сме стигнали до извършване на строително монтажни дейности. Продължава изпълнението на етапите по изграждане на новия гробищен парк. Улиците за морето и в обратна посока ще бъдат проектирани, ще бъде закупен специализиран автомобил за Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост. Предвижда се закупуване на автобусни спирки, техника за Общинско предприятие „Чиракман”, която са заявили, че им е необходима, за да обезпечават своята дейност, подмяна на оборудването на социалния патронаж, изграждане на улични мрежи, основен ремонт на сградата на кметството в с. Челопечене, закупуване на географска информационна система, което ще намали административната тежест. Това е една сериозна капиталова програма, която се надявам ще успеем да реализираме през настоящата година.

Какви са проектите по които ще се работи през 2019 година?

Продължаваме работата си по тези проекти, които вече стартираха. Те са „Приеми ме”, „Осигуряване на топъл обяд”, като там за трета година осигуряваме топла храна на 200 души. Продължават дейностите по трансграничния проект „Подобряване на условията на заетост на младите хора в сектора на туризма”, които ще приключат през март тази година. Ще използваме и всяка възможност да подаваме нови проектни предложения там, където е допустимо и възможно да осигурим допълнително европейско финансиране за община Каварна. Бюджетът все още е на етап обсъждане, предстоят заседания на комисиите и заседание на самия Общински съвет, където вече ще се вземе окончателно решение. Община Каварна ще продължи да подкрепя детска ясла, детските градини, които си остават безплатни в общината, училищата, всички клубове на пенсионера, всички читалища и спортните клубове. Няма да е лесно, но ще се справим.

Сърдечно благодаря на всички жители на община Каварна, които се включиха и в инициативата и в периода, в който след публикуването можеха да правят своите предложения за бюджет 2019.