Единодушно бе приет бюджетът на Община Каварна за 2019 година

След продължителни дебати и обсъждания на проекта на бюджет на Община Каварна за 2019 година 16 общински съветници от 16 в залата гласуваха „за”.

Рамката на Бюджет 2019 е над 16 млн. лв. По-високи от предвидените в проекта за бюджет субсидии ще получат читалищата в общината и някои от спортните клубове. Направено бе предложение да се включи в капиталовата програма едно ново проектиране, свързано с изграждането на паркинг и озеленяване в морска зона. С 10 хил. лв. е увеличено и дофинансирането на хора и духовия оркестър в Каварна.

Очаквайте подробности по темата.