До 30 юни гражданите могат да заплатят данъците си за недвижими имоти и МПС с 5% отстъпка

Съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, през 2020 г. отстъпка 5 на сто се пра­ви на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства за цялата година.

Съгласно ЗМДТ сроковете за плащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска – до 02.11.2020 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.06.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 Г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска – до 30.06.2020 г.

Втора вноска – до 02.11.2020 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Вашите задължения можете да заплатите чрез:

  • Касите на отдел „Местни данъци и такси” в брой
  • Инсталирано ПОС-терминално устройство с картов носител
  • Банков превод
  • Изипей парични преводи и платежни услуги
  • Онлайн плащане по Български пощи
  • Онлайн плащане в офиси на ДСК Банка