Близо 14 млн. лв. за инфраструктурни проекти привлече Община Каварна

3 проекта за рехабилитация на пътища и изграждане на нов водопровод в редица села ще реализира Община Каварна. Сключени са договори с Държавен фонд „Земеделие” за близо 14 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.

В края на февруари започва реконструкцията на около 12 км. общинска пътна мрежа, която свързва селата Божурец, Раковски и Топола с международния път за Дуранкулак. По същия проект ще бъда напълно подменено осветлението по ул. „България” в Каварна с около 110 нови стълба. Стойността му е 5,9 млн. лв. Вторият договор е за 2 млн. лв. Той включва рехабилитация и доизграждане на 2,5 км. улична настилка, тротоари и осветление и се очаква да стартира в началото на март. Третият проект предвижда подмяна на водопроводна мрежа в селата Българево, Белгун, Видно и Септемврийци. Подмяна на водопровод в тези села не е имало от 50 години. Стойността на договора е 5,85 млн. лв. и в момента тече подбор на изпълнители.

Репортаж на Телевизия Добрич