Свободни работни места в Каварна на 19 август

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Образователен медиатор, Образование –  Средно  1

Пекар, Образование –  Основно,Средно / Хранителни технологии 2

Общ работник, промишлеността, Образование –  Основно 2

Зареждач, материали и полуфабрикати 5

Месач, Образование –  Средно,Основно 2

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 1

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (Продавач – консултант) 1

Касиер, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (касиер)  2

Счетоводител, Образование –  Висше / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводство и ТРЗ,  контрол)  1

Продавач-консултант, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (продавач – консултант) 1

Електромонтьор, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел. монтьор) 1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач) 5

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование –  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети 1

Учител, чужд език в начален етап на основното образование , Образование –  Висше / Чужди езици и филологии (МАГИСТЪР АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) 1

Чистач, производствени помещения, Образование –  Основно 2

Медицинска сестра, обществено здравеопазване, Образование –  Полувисше / Медицина (медицински сестри и акушерки) 2

Технолог, облекло, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технолог, шевно производство) 1

Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (ОТК) 5

Ръководител, база, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)1

Гладач, ютия, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивашки дейности – гладач) 5

Склададжия, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (търговски работник) 1

Крояч, текстил, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)5

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование –  Висше / Подготовка на начални учители (БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР) 1