16 170 000 лв. се очаква да бъде общият размер на бюджета на Община Каварна за 2019 година

SONY DSC

В разчетите са заложени приходи от собствени средства в размер на над 7,3 млн. лв., а държавната субсидия е предвидено да надхвърли 9,5 млн. лв., пише в-к „Факел“.
Разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 8,9 млн. лв. или с близо 21% повече в сравнение с 2018 г.

Въпреки този ръст, средствата не са достатъчни за покриване на увеличението на минималната работна заплата от 1 януари от 510 лв. на 560 лв. За да се запази качеството на услугите, които се предлагат на жителите на общината, се налага увеличаване на средствата за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в детските градини, училища, извънучилищни звена, както и в сферата на културата и в общинската администрация.

Необходимите за това средства са в размер на 874 000 лв. Планираните разходи за общински дейности са в размер на 6,4 млн. лв. В тази сума е включена общата изравнителна субсидия, както и средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Държавата е увеличила парите за зимно поддържане с 13 100 лв. в сравнение с предходната година.

В рамките на предложения бюджет, с местно финансиране са осигурени средства за възнагражденията на персонала и издръжката на всички социални, комунални, културни и административни дейности на общината.