Цената на земята в област Добрич за 2018 година е близо 1700 лева

Средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига 1 697 лева през 2018 година, съобщават от Териториалното статистическо бюро. За страната този показател е 941 лева на декар. Спрямо предходната 2017-та, средната цена на обработваемата земя в Добричко намалява с 16.5%, но продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.
Най-скъпо са изкупувани нивите в Балчишко – 2 635 лева на декар и в останалите две крайморски общини – Каварна по 2 369 лева на декар и Шабла – 2 312. Но дори и в общината с най-евтина земя в региона, Тервел, сделките са сключвани за 1 121 лева на декар, т.е. по-високо от средното за страната.
От 2010 година насам цената на земята в област Добрич нараства от 531 лева на декар до пиковата 2017 година, когато средно се продава за 2 032 лева.
Средната стойност на рентата в региона за този период се покачва устойчиво от 61 на 91 лева. Двойно по-ниска е тя за страната. Закономерно, в общините с най-скъпи парцели, се раздава и най-висока рента. Собствениците на земя в община Балчик са получили средно по 102 лева от декар през миналата година.