Със 17% е по-малка реколтата на малини до момента

Със 17% е по-малка реколтата от малини до момента, което се свързва със значително по-ниския среден добив от декар, сочат данни от оперативния анализ на МЗХГ.

През първата седмица на  юли прибирането на реколтата от трайни насаждения и етерично-маслени култури се осъществява с по-бързи темпове спрямо предходната година. Това е и главната причина за по-високата продукция при почти всички наблюдавани култури – с между 4,2% и 60 пъти.

Източник: Агрозона