Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода от 08.04.2019г. до 10.04.2019г. от 9.00ч. до 17.00ч. фирма „ГРИЙН ПЛАНЕТ“ ЕООД ще проведе третиране на пшеница с препарат Танго супер при доза 80мл/дка с карантинен срок 50 дни и Биатлон при доза 4гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 18 на площ от 105 дка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Марьо Георгиев Атанасов.