Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  

В периода от 03.04.2019г. до 06.04.2019г. от 7.00ч. до 10.30ч. и след 18.30ч. фирма „ПРОГРЕС – 2003“ ЕООД ще проведе третиране на пшеница с препарат Текамин макс, при доза 100 мл/дка, Танго при доза 100мл/дка с карантинен срок 50 дни, Биатлон при доза 5гр./дка и Оазис при доза 20мл/дка с карантинен срок 35 дни. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 17 на площ от 250 дка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Красимир Драгнев Петров.