Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  

В периода от 27.03.2019г. до 31.03.2019г. от 6:30 ч. до 10:00 ч. и от 18:00 ч. до 22:00 ч. ПТК „Карвуна“, гр.Каварна, ще проведе третиране на рапица с препарат Терагард с карантинен срок 28 дни, при доза 70мл/дка. Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна, масив 28 на площ от 100 дка и масив 34 на площ от 800 дка, отстоящи от населеното място и от съседни землища на 3км.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Васил Канев Илиев.