Община Каварна ще изгражда нова спортна площадка за футбол, хандбал, волейбол и баскетбол

Община Каварна подаде 3 нови проектни предложения по Програмата за развитие на селските райони през изминалата година.

В сряда в администрацията беше получено уведомително писмо, че е осигурено финансиране в размер на 97 хил. лв. за проектно предложение, свързано с изграждане на спортна площадка в обособената за това зона на град Каварна и по-конкретно – срещу съществуващата зала до стадиона.
Тя ще бъде със стандартни размери и в нея жителите на Каварна ще могат да играят футбол,
хандбал, волейбол и баскетбол. Изграждането на спортното съоръжение е свързано с инициативата за обявяването на Каварна за европейски град на спорта и насърчаването на децата и
младите хора да спортуват.

Предстои да бъде подписван договор и да стартират дейностите по изграждането на спортната площадка.

„По-важната кауза и наша мисия е наистина да превърнем спорта в начин на живот на младите в Каварна”, заяви кметът на общината Нина Ставрева. По нейни думи с новото съоръжение ще се надгради добрата спортна база в общината, която е едно от изискванията за обявяване за Европейски град на спорта. „Изпратихме информация към организацията, от която зависи конкретно дали ще бъдем одобрени за Европейски град на спорта към Европейската комисия, за всичко, което сме направили през 2018 година и това което планираме за 2019-та година. Това събуди техния интерес, обърнаха внимание на нашия град, тъй като ги информирахме включително, че сме подали проектно предложение
и за тази спортна площадка”, сподели Нина
Ставрева.

На 22 май Каварна ще посрещне президента на Федерацията на европейските градове и столици на спорта Джон – Франческо Лупатели, генералния секретар на организацията Хюго Алон-
со и бившият професионален баскетболист Антонио Илиев, който понастоящем има лиценз от ФИБА за български баскетболен агент.
Гостите ще бъдат на официална визита в Каварна, за да видят спортната база и да се срещнат с част от спортните клубове. Нина Ставрева, сподели, че вече има уверението им, че Каварна ще бъде обявена за европейски град на спорта за 2020 годи-
на. „Комисията е силно впечатлена от това как
едно малко градче отделя сериозен финансов ресурс, отношение, внимание и подкрепа за всички спортни клубове и всички домакинства на различни първенства, които се проведоха в Каварна през 2018 и предстоящите през 2019-а,
което показва сериозно отношение на местната власт към спорта”, заяви тя.