Отбелязваме Международния ден на демокрацията

15 септември е Международният ден на демокрацията. Датата е избрана от Общото събрание на ООН през 2007 г.

Денят на демокрацията се отбелязва от Интерпарламентарния съюз и парламенти от целия свят.

Основаният през далечната 1889 г. като асоциация на отделни парламентаристи Интерпарламентарен съюз днес има над 140 страни-членки, за които основополагащите идеи за мир, сигурност и междупарламентарен диалог представляват непреходни цели.

Датата 15 септември е избрана за Международен ден на демокрацията, защото на този ден през 1997 г. Интерпарламентарният съюз приема Универсалната декларация за демокрация, която утвърждава принципите на демокрацията, елементите и упражняването на демократично управление, както и глобалността на демокрацията.

Източник: Vesti.bg