Запазват се символичните такси за детска градина

И през 2019 година се запазва ниската такса за детските заведения в общината, която е в размер на 2 лева.

„Ангажиментът за безплатните детски градини беше поет от моя страна още по време на предизборната кампания. От 1 март 2016 година това е факт”, сподели кметът на Община Каварна Нина Ставрева.

Символичната такса от 2 лева дава възможност на местната администрация да осъществява необходимия контрол върху дейността на детските заведения, като я ориентира в реалната им посещаемост.

Малко над 400 деца посещават забавачките и осигуряването на финансиране за дейностите по отглеждане и възпитаване на малчуганите не е непосилно за Общината.

Основната функция на тази дотация обаче е задържането на децата в градините, където имат по-висок шанс за социализация и подготовка за училище