Време е за зазимяване на пчелите

С настъпването на есента всеки пчелар трябва да погрижи за доброто състояние на пчелните си семейства през предстоящия зимен сезон.

От съществено значение е да се направи есенния преглед на кошерите. Не пренебрегвайте този етап и не се отнасяйте несериозно към него!

Именно прегледът служи за установяване на силата на едно семейство, за нуждите му от храна и проблем и в кошера.  Прегледът трябва да се извърши най-късно до октомври. До това време майките вече са спрели да снасят яйца, последното пило се е излюпило или са останали малко площи запечатано пило по някои средни пити.

Във всеки регион в страната зазимяването става в различно време на месеца. При по-студените и ветровити райони е добре да зазимим пчелите по-рано, при по-мекия климат това може да стане до края на октомври.

Силен или слаб е кошерът ни?

Как да познаем дали кошерът ни е силен или пък слаб? След като отворим кошера, ако 8-9 или повече от 9 пити са покрити с пчели, то той е силен. Слабите кошери са тези с 4-5 и по-малко междуредия пчели.

Обединете слабите кошери кошери в планината

За да запазим слабите си кошери най-добре е да обединим един в два. Това става след като приближаваме постепенно кошерите един до друг. Най-подходящо е това да се извършва вечер, по половин метър разстояние.

На двете семейства трябва да се дадат входове на предната страна, които се разграничават с отвесна цветно боядисана дъска. Когато пчелите се обединят зимата им е по-лек, хранят се по-малко и имат повече топлина. На пролет отново едното семейство се прехвърля, защото не бива да им е тясно.

Проверете майката

От изключително значение е майката в кошера да бъде млада. Майките по-стари от две години много често умират през зимата. Това е опасно, тъй като след смъртта й пчелното кълбо се разстройва и може да загине голяма част от него или целия кошер.

Семействата, чиито майки са загинали имат много търтеи, затова трябва бързо да им бъде дадена нова майка. Най-добре е при нужда от смяна на майката това да се извърши по-рано през летния сезон.

Колко мед трябва да оставим в кошера?

плчелна питаКоличеството и качеството на храната, която ще оставим в кошера е най-важната стъпка. Бъдете внимателни, защото при недостиг на храна пчелите ви ще загинат.  От друга страна не бива да им оставяте прекалено много храна, тъй като и това може да бъде пагубно.

Зазимяването започва със стесняване на гнездата. За да определим колко пити ще бъдат необходими за зимата на семействата, отворете кошера и пребройте на колко междурамия има пчели. Това е броя на питите, който трябва да оставим, другите се махат. Ако са разположени върху всички междурамия, се отстранява една рамка и се слага пределна дъска.

Храната трябва да бъде разпределена така – 2/3 от цялата храна да бъде съсредоточена в средата (централната част). Под запечатания мед пък трябва да има 8- 10 празни килийки за да може да се образува общото кълбо в гнездото.  На всяко междурамие с пчели трябва да бъдат оставяне най-малко по 2 кг мед, при по-слабите семейства 2,5-3 кг.

При различните кошери количеството мед е различно! Най-разпространен и често употребяван е Дадан-Блат. При него до октомври магазините трябва да са прибрани и да бъдат оставени само плодниците. След като премине есенния преглед, през октомври остава само питите да бъдат подредени. Количеството което е добре да се остави е между 12-14 кг.

При многокорпусните кошери, силните семейства е добре да зимуват на два корпуса , а слабите на един. При наличие на пило при тези, които са на 2 корпуса, то трябва да се прехвърли в долния, а храната в горния. Средните по сила семейства, (обикновено заемат 7-9 междурамия) е по – добре да се зазимят с магазин, зареден с храна от 8 до 10 кг. Тази храна се поставя върху корпус като кърмова надставка с общо 16 – 17 кг храна в кошера. По – слабите семейства зимуват на един корпус с храна от 12 до 14 кг.

Стесняване и повдигане на кошера

При зазимяването пчеларят трябва да стесни входовете, като се съобрази със силата на пчелните семейства. На всяко плътно пчелар с пчелна питамеждурамие с пчели трябва да оставя по 1 до 2 см отвор на входа, като на по-слабите по 1 см, на по-силните по 2 см.  При по-силните семейства входът се поставя точно срещу центъра на питите в гнездото, а при слабите-в единия му край  – към преградната дъска.

Задължително е на входа да бъде поставен мишепредпазител и то веднага след стесняването на гнездото. За предпочитане са мишепредпазителите със сводообразни отвори. Когато кошерите има горни входове, те могат да се използват, а долните да се затварят.  Когато зимуването е на долен отвор – с ширина  5-6 см.

През зимата кошерите не бива да стоят директно на земята. Поставете под тях каменни, тухлени или железни подложки. Дъната на кошерите трябва да са на около 20- 30 см от земята. Сложете кошерите под лек наклон, така водата от дъжд и сняг ще може да се изтича по-лесно.  За зимния период най-добре е да обърнете входа на кошерите към южната страна, така той ще има повече топлина и няма да нахлуват студени ветрове в него.

Добре е да осигурите кошер пчелимаксимално спокойствие за пчелите през този период и да ги защитите от коварните студени ветрове. Кошерите може да бъдат оградени с ветрозащитни огради. Те може да бъдат изградени от строителни материали или пък от жив плет.

Много от пчеларите слагат и затоплящи материали в кошера и около него. Това е нож с две остриета и докато много от хората са доволни от този метод, учените го оспорват. „Слагането на преградна дъска и отоплителни материали както отстрани, така и отгоре, довеждат до преовлажняване на гнездото и нарушаване инстинкта на пчелите.“, гласи откъс от книгата за пчелари на Лазар Бараков и Иван Митев. Влагата и мухълът убиват пчелите, затова не бива да се допускат в кошера. Ако слагате затоплящи материали, изберете такива, които ще отнемат част от влагата.

Източник: Agrozona.bg