„Рекичката” в Каварна ще бъде почистена

До 2 седмици стартират дейностите по почистването на дерето в Каварна.

Частта  от реката, намираща се в крайбрежната зона на морския град ще бъде почистена от тревиста и храстова растителност, ще бъдат премахнати изкоренени дървета, отпадъци и ще бъдат отнети и част от наносите.

Към момента от Отдел „Екология и зелена система”  към Общината  подготвят техническата спецификация с дейностите, които следва да бъдат извършени. Към момента се уточнява дължината на участъкът, който ще бъде почистен,  броя на  изкоренените дърветата, които би следвало да бъдат премахнати,  ориентировъчното количество на растителността.

„Почистването, което  ще  извършим, никога не е правено. Поради спецификата на терена то не може да бъде извършено от неспециализирана фирма”, съобщи за Каварна днес Елица Петрова – началник на Отдел „Екология и зелена система“. По нейни думи  ако не бъде почистено дерето при проливни дъждове има риск от преливане и наводняване на съседните обекти.

Община Каварна призовава всички собственици, ползватели, жители и гости на града да изхвърлят личните си отпадъци в предназначените за това места, а когато някой види нередност да подава сигнал и да не предприема самоволни дейности.