В Каварна ще бъдат обособени три зони за управление на потреблението на вода

В Каварна ще бъде въведено ново захранване на водопроводната мрежа, като ще бъдат обособени три зони за управление на потреблението на вода, съобщиха от общината за депозираното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ предложение за прединвестиционно проучване за територията, обслужвана от „ВиК“-Добрич.

Предвижда се в крайморския град да бъде направена реконструкция на водопроводната мрежа с дължина 21 километра. Заедно с това ще бъдат изградени над 500 сградни водопроводни отклонения.

В рамките на проекта ще бъде модернизирана и пречиствателната станция за отпадни води в Каварна, като ще бъде изградено т. нар. третично стъпало за отстраняване на азот и фосфор. Ще бъде доизградена с нови 16 километра канализационната мрежа в града.

Източник: БТА