Утвърдиха маломерни паралелки в 5 училища на територията на общината

SONY DSC

На провело се днес заседание на Общински  съвет  -Каварна съветниците дадоха съгласието си за утвърждаване и дофинансиране на паралелки в пет училища и групи в две детски градини на територията на общината.

Маломерни и слети паралелки за учебната 2018/2019 година ще бъдат формирани в СУ „Стефан Караджа”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Белгун, НУ „Христо Ботев” в с. Септемврийци”, НУ „Братя Миладинови” в гр. Каварна и ПЗГ „Кл. Арк. Тимирязев”.

В СУ” Стефан Караджа” в град Каварна ще има 3 маломерни паралелки с общо 46 ученици, в НУ „Братя Миладинови”  – две самостоятелни, маломерни паралелки с общо 26 ученици в първи клас, а в земеделската гимназия маломерните паралелки ще бъдат две с общ брой ученици 22.

В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Белгун  ще има 3 слети-маломерни паралелки и една самостоятелна с общо 36 ученици, а в НУ „Христо Ботев” в с. Септемврийци – 2 маломерни паралелки и една слята с общ брой 27 ученици.

В ДГ „Дъга” в с. Вранино и „Калинка” в с. Раковски през учебната 2018/2019 година поради намалял брой деца, не може да бъде изпълнен задължителния норматив за броя на децата в група  – 12. По решение на ОбС – Каварна ще бъдат формирани по една смесена разновъзрастова група с 6 деца в с. Вранино и 7 – в Раковски.