Свободни работни места в Каварна на 23 март

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Камериер/камериерка, Образование – Средно 1

Склададжия, Образование – Висше 1

Камериер/камериерка, Образование – Средно 10

Огняр, Образование – Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (огняр на парни и водогрейни котли високо налягане ) 1

Водач, мотокар, Образование – Средно 1

Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви, Образование – Висше / Хранителни технологии 1

32 Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове, Образование – Средно 2

Работник, кухня, Образование – Средно 1

Камериер/камериерка, Образование – Средно 3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование – Основно 5

Градинар, Образование – Основно 1

Младши експерт, Образование – Висше / Сигурност (ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.)   1

Камериер/камериерка, Образование – Основно 2

Пазач, Образование – Основно 2

Водач, селскостопански машини, Образование – Основно 1

Главен юрисконсулт, Образование – Висше / Право (МАГИСТЪР ЮРИСТ )  1

Сервитьор, Образование – Основно  2

Сезонен работник, земеделието, Образование – Без образование 1

Камериер/камериерка, Образование – Средно 1

Работник, кухня, Образование – Основно 6

Работник, сезонен, Образование – Начално 7

Касиер, Образование – Средно 1

Чистач/ Хигиенист, Образование – Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование – Основно 6

Работник, озеленяване, Образование – Основно 5

Помощник-готвач, Образование – Средно 5

Камериер/камериерка, Образование – Основно 4

Сервитьор, Образование – Средно 2

Администратор, хотел, Образование – Средно 1

Камериер/камериерка, Образование – Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование – Основно 10

Мияч, съдове (ръчно), Образование – Основно 5

Камериер/камериерка 1