Свободни работни места в Каварна на 13 януари

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Личен асистент, Образование – Средно      3

Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (окачествител)      2

Крояч, текстил, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)      3

Шивач, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)       5

Майстор, производство на сладкарски изделия, Образование – Професионална квалификация / Хранителни технологии (Майстор, производство на сладкарски изделия)       1

Шивач, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)       5

Шивач, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)        1

Домашен санитар, Образование – Основно       3

Продавач-консултант, Образование – Средно / Счетоводство и данъчно облагане (СЧЕТОВОДСТВО)      1

Образователен медиатор, Образование – Средно     1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование – Висше / Подготовка на начални учители (БАКАЛАВЪР ИЛИ МАГИСТЪР)     1

Гладач, ютия, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (гладач)      5