Стартираха дейностите по проект „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“

Стартираха дейностите по проект „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи“, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Общата цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние според критерия „Площ“ и критерия „Структура и функции“ на приоритетния тип местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи“ върху обща площ от 23 ха,  чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията „Комплекс Калиакра“.

Срокът на реализация е 36 месеца.

В изпълнение на заложените в проекта дейности, Община Каварна ще си партнира с Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“.  Съвместно със експертите и студентите от Университета и в присъствието на кмета на Община Каварна Нина Ставрева беше реализирана  Дейност 1 от Проекта – Определяне на моделни участъци върху които да стартират дейности за прилагане  на консервационни и възстановителни мерки за природно местообитание 62 С0*„Понто-сарматски степи“.