Стартира кампанията за изчисляване на прогнозна пенсия в Каварна

Във връзка с прилагане на Закона за изменение и допълнение на КСО, в Каварна стартира кампания за изчисляване на прогнозна пенсия.

Желаещите да се възползват от предлаганата услуга ще трябва да представят:
1.Документ за самоличност
2.Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период (от 1982г. – до 1996г.)
3.Да заявят (да разполагат с предварителна информация) за общия си трудов стаж към 31.12.1996г.

Консултациите ще се провеждат на 5, 13, 18 юни 2019 г. от 8:30 ч. до 16:00 ч. в офис на ТП ул. „Добротица“ №31.