Провежда се конкурс за приемане на лица за военна служба

Дирекция Бюро по труда – Добрич разполага с информация за приемане на военна служба след провеждане конкурс на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обява за приемане на военна служба след провеждане конкурс  на лица изпълнявали кадрова военна служба

Със заповед № ОХ-503/19.06.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане от лица изпълнявали военна служба, 22 (двадесет и две) вакантни длъжности от състава на Сухопътни войски, както следва:

1. В.Ф. 24150 – Стара Загора: 7 /седем/.

2. В.Ф. 26400 – Благоевград: 1 /една/.

3. В.Ф. 22160 – Плевен: 5 /пет/.

4. В.Ф. 24490 – Асеновград: 4 /четири/.

5. В.Ф. 28880 – Белене: 1 /една/.

6. В.Ф. 28330 – Смолян: 4 /четири/.

Срокът за подаване на заявленията е до 19.07.2018г.

Повече информация може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на   телефон: 058/ 604 205, както от сайтовете на Централно военно окръжие (ТУК) и Министерство на отбраната (ТУК)

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие ІІ степен – Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите документи.