Прекратява се процедурата за предоставяне на концесия на морски плаж „Каварна“

SONY DSC

С  правителствено решение се прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич.

Причина за прекратяването е липса на оферта, чието съдържание да отговаря на изискванията, определени с конкурсната документация.

Решението се взима след мотивиран доклад на министъра на туризма и ще бъде обнародвано в Държавен вестник.