Поздравителен адрес от кмета на община Каварна по случай Деня на българската община

Уважаеми общински съветници,
кметове на кметства,
служители на общинската администрация в Община Каварна,
Позволете ми от името на ръководството на Община Каварна и лично от свое име да поздравя всички служители, които работят в структурите на местното самоуправление.
Днес местните власти в цялата страна честват своя празник за 20-ти път, след като през 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде 12 октомври.
Местното самоуправление води началото си още от древните времена в историята на България. През годините поколения наред са оставили своята следа в каузата на местната демокрация. Българската община е един постоянен процес на развитие и приемственост.
Всички ние, работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорността за решенията и действията си пред жителите на община Каварна. Основното ни призвание е да работим за подобряването условията на живот в нашата община, да оправдаем очакванията на нейните жители за по-добър и по-достоен живот.
Само обединени от общата кауза можем да превърнем община Каварна в по-красиво, модерно и уютно място за живеене.
Пожелавам на всички много здраве, сили , енергия и удовлетворение от постигнатото!

ЧЕСТИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА!

С уважение,
Нина Ставрева
Кмет на община Каварна