Поздрав от кмета на община Каварна по случай професионалния празник на Министерство на вътрешните работи

По случай професионалния празник на МВР – 5 юли, искам да изразя своята признателност за усилията, за себераздаването и за професионализма ви при изпълнение на служебните задължения, заради които често пренебрегвате дори семействата и личния си живот.

Убедена съм, че в структурите на МВР в Каварна работят изключителни професионалисти, всеотдайни и достойни мъже и жени, които са посветени на мисията си да осигуряват спокойствие и сигурност за гражданите, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията.

Пожелавам ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, сили и удовлетвореност!

Честит празник!

С уважение,

Нина Ставрева
Кмет на община Каварна