ОИЦ – Добрич с информационна среща на тема „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Каварна

SONY DSC

Областен информационен център – Добрич кани представители на бизнеса, рибари, хотелиери, занаятчии, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на нови и съществуващи предприятия, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“.

Събитието ще се проведе на 25 юли (сряда) 2018 г., с начален час 14:00 часа. в конферентната зала на хотел „Отдих“ гр. Каварна, бул. България 67, Градски парк.

По време на срещата ще бъдат представени 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, както и отворени процедури по Програмата за морско дело и рибарство. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.