Общинският съвет в Каварна обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич

SONY DSC

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и Решение № 470 по Протокол № 35 от 12.06.2018 г. обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Добрич

Изисквания към кандидатите
Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
– възраст от 21 до 68 години,
– имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;
– имат завършено най-малко средно образование;
– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;
– не страдат от психически заболявания;
– не са съдебни заседатели в друг съд;
– не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;
– не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
– не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

Необходими документи

Кандидатите подават в срок до 20.07.18 г. в деловодството на Общински съвет – Каварна, ул. „Добротица” № 26, етаж III, стая 301 следните документи:
1.заявление по образец (приложение № 1);
2.подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
4.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5.данни за контакт  на две лица, към които Общинският съвет – Каварна може да се обръща за препоръки;
6.мотивационно писмо;
7.писмено съгласие;
8.декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
9.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.).

Всички желаещи да кандидатстват може да изтеглят заявлението от от този линк: http://www.kavarna.bg/novini-aktualno-sybitiya/novini/obshchinski-syvet-kavarna-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-kandidati-za-sydebni-zasedateli-za-okryzhen-syd-dobrich/. Обявата е качена на официалния сайт на Община Каварна, разделите новини и съобщения.