Общинският детски комплекс отваря врати на 30 септември

Общински детски комплекс е едно утвърдено извънучилищно педагогическо учреждение, с традиции и перспективи.

В педагогическото и общественото пространство на Каварна той има своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата, пълноценно осмисляне на свободното време и пълноправен участник в активния културен живот на града.

Образователният процес обхваща не само учениците от 1 до 12 клас, но се работи и с деца от ДГ под формата на подготвителни групи за школите на ОДК. Основна сфера на заниманията е Изобразителното изкуство и неговите направления. От повече от 30 години съществува школа „Керамика” От скоро е основан и клуб „Журналист“.

Традиционно Детският комплекс се включва във всички празници на град Каварна, както и в различни календарни, фолклорни и национални чествания и събития.

Заниманията в Детския комплекс са безплатни за децата.

ОДК поддържа много добри взаимоотношения с родителите, с други културни институти в града, с училищата и детските градини на територията на общината. Активни са взаимоотношенията с други детски комплекси из цялата страна, с някои галерии, домове на културата и учебни заведения извън областта. Децата и учителите в ОДК винаги са имали безусловната подкрепа на Община Каварна.

Ежегодно децата се включват в много национални и международни конкурси,включени в Националния календар на МОН за извънучилищни дейности.