Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

На 14.07.2019г. от 06.00ч. до 10.00ч. и след 20.00ч., ЗП Никола Добрев, ще проведе третиране на лозя с препарат „Купросейт Голд М“, с карантинен срок 20 дни с доза 150гр./дка. Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, местност „Шабленски лозя“ в масиви 118 и 121 на площ от 100 дка, отстоящи от населеното място 5 км., срещу брашнеста мана.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Никола Добрев.