Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:  

В периода от  30.03.2019г. до 01.04.2019г. от 7.00ч. до 10.30ч. и след 18.30ч. фирма „ЕКО АГРО“ АД ще проведе третиране на пшеница с препарат Цитрин макс с карантинен срок 28 дни, при доза 0,005 л/дка, Капало с карантинен срок 35 дни, при доза 0,100 л/дка и Биатлон с карантинен срок 3 дни, при доза 0,004 кг/дка.  Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 33 на площ от 555 дка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря  Тодор Йорданов.